Skip to main content

Stuur een e-mail

Telefoon nr.

06 - 15 37 06 67
Bel mij terug verzoek

Adres

Moskampweg 3-5
8431 GB Oosterwolde

Organisatie
Scala Vrijwilligerscentrale

Organisatie algemeen

Missie & visie
De missie van Scala Vrijwilligerscentrale is het versterken van het vrijwilligerswerk in de dorpen. Hierbij stimuleert zij vrijwillige inzet, actief burgerschap en versterkt zij vrijwilligersorganisaties. De vrijwilligerscentrale verbindt, versterkt en waardeert vrijwilligers. Vraag en aanbod wordt bij elkaar gebracht en de waarde van vrijwillige inzet wordt zichtbaar.

De Scala Vrijwilligerscentrale is er voor zowel vrijwilligers die vrijwilligerswerk zoeken, als voor organisaties die met vrijwilligers werken. Dit laatste is de afgelopen periode verder uitgebreid. Waarom? Omdat vrijwilligers werven één stap is; vrijwilligers behouden is een belangrijke tweede stap, want hoe houd je je vrijwilligers binnen? Wat heb jij ze als organisatie te bieden? Hoe zorg je ervoor dat je vrijwilligers veilig en gewaardeerd op hun plek laat voelen? Scala Vrijwilligerscentrale ondersteunt organisaties bij dit soort vraagstukken door bijvoorbeeld kennis en expertise te delen, of tips en advies te geven. Dit gebeurt altijd vanuit hoe de organisatie in elkaar zit en zij zich uiten.

Scala Welzijn
Scala Vrijwilligerscentrale is onderdeel van de welzijnsorganisatie Scala Welzijn. Stichting Scala is een brede welzijnsinstelling met name werkzaam in de gemeente Ooststellingwerf. Scala is een non profit instelling zonder winst oogmerk. De stichting heeft een Anbi status. We werken met zo’n 60 beroepskrachten aan allerlei activiteiten die het welzijn in Ooststellingwerf bevorderen. In peuterspeelgroepen, in buurten, in brede scholen, in jongerenruimtes, en ook gewoon op straat.

We ondersteunen het vrijwilligerswerk, bemiddelen bij burenruzies, bevorderen het bewegingsonderwijs op scholen, ontwikkelen samen met bewoners (sport)activiteiten  en ondersteunen de ontwikkeling van kinderen. We brengen mensen letterlijk en figuurlijk (weer) in beweging. We ondersteunen mensen bij het (zelf) oplossen van problemen. We werken samen met velerlei organisaties en  instanties en niet te vergeten met grote inzet van vrijwilligers en bewoners zelf! Zo werken we gezamenlijk aan welzijn in Ooststellingwerf! Voor meer informatie verwijzen we je graag naar de website van Scala Welzijn.