Skip to main content

Stuur een e-mail

Telefoon nr.

06 - 15 37 06 67
Bel mij terug verzoek

Adres

Moskampweg 3-5
8431 GB Oosterwolde

Informatie
Scala Vrijwilligerscentrale

Informatie vrijwilligersbeleid

Succesvol werken met vrijwilligers staat of valt met een goed vrijwilligersbeleid. Hierin leg je vast welke rol vrijwilligers spelen in je organisatie.

In een beleid kun je bijvoorbeeld de volgende onderdelen opnemen:
  • Taakomschrijving van de vrijwilligers
  • Hoe zijn vrijwilligers verzekerd?
  • Krijgen vrijwilligers een onkostenvergoeding?
  • Zijn er tussentijdse evaluatie en/of voortgangsgesprekken
  • Is er deskundigheidsbevordering?
  • Hoe is de begeleiding op de werkplek?
  • Is er beleid ten aanzien van vrijwilligers die extra begeleiding nodig hebben? Zo ja, hoe ziet deze eruit?
  • Waar kunnen vrijwilligers terecht met vragen?
  • Is er een vertrouwenspersoon voor vrijwillige medewerkers?
Het zijn misschien vragen waar je niet onmiddellijk antwoord op hebt. Heb je advies nodig of iemand die meedenkt over het huidige of nieuwe vrijwilligersbeleid? Scala Vrijwilligerscentrale helpt je er graag mee.

Als je kwaliteit van vrijwilligersbeleid belangrijk vindt en dit graag eens zou toetsen, dan is de zelfevaluatie 'Goed Geregeld' een goed hulpmiddel. Aan de hand van thema’s krijg je inzicht in wat er al geregeld is en wat nog aandacht vraagt. Een handig hulpmiddel om uw beleid eens onder de loep te nemen. Uiteindelijk kun je toewerken naar het keurmerk 'Goed Geregeld'.

Wil je er meer over weten? Neem dan contact met ons op, we maken graag een afspraak. Meer informatie over het keurmerk 'Goed Geregeld' vind je hier. Informatie over de collectieve vrijwilligersverzekering van de gemeente Ooststellingwerf vind je hier.