Skip to main content

Stuur een e-mail

Telefoon nr.

06 - 15 37 06 67
Bel mij terug verzoek

Adres

Moskampweg 3-5
8431 GB Oosterwolde

Informatie
Scala Vrijwilligerscentrale

Vergoeding vrijwilligerswerk

Een organisatie en een vrijwilliger kunnen afspreken dat de vrijwilliger een onkostenvergoeding krijgt. Een organisatie is niet verplicht om vrijwilligers een onkosten- of reiskostenvergoeding oftewel een vrijwilligersvergoeding te geven. De meeste vrijwilligersorganisaties hanteren het principe dat vrijwilligers zelf geen kosten voor het vrijwilligerswerk hoeven te maken.

Er is sprake van een vrijwilligersvergoeding als de vergoeding het karakter heeft van een onkostenvergoeding. De Belastingdienst hanteert de term “geen marktconforme vergoeding”. Dit betekent dat als de vergoeding wel marktconform is, er geen sprake is van een vrijwilligersvergoeding. Dan is de vergoeding belastbaar voor de loon- en inkomstenbelasting.

Er zijn voorwaarden verbonden aan de vrijwilligersvergoeding:
  • De maximale vergoeding van € 170,- per maand en € 1.700,- per jaar mag niet worden overschreden.
  • De vrijwilliger verricht niet beroepsmatig werkzaamheden voor een organisatie die niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting of voor een sportorganisatie.
  • De maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoedingen. Denk bijvoorbeeld ook aan de vergoedingen in natura zoals het verstrekken van sportkleding en eventuele reiskostenvergoedingen. Als de maximale normbedragen worden overschreden, dienen zowel de vrijwilligersorganisatie als de vrijwilliger de vergoeding op te geven aan de Belastingdienst.
Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst of van vrijwilligerswerk:
www.belastingdienst.nl
www.vrijwilligerswerk.nl